Huiswerkbegeleiding

We leren onze leerlingen het huiswerk goed te plannen en daarmee structuur aan te brengen in hun manier van werken. Het doel is ervoor te zorgen dat ze op een gegeven moment zelfstandig hun schoolwerk kunnen doen.

Waarom zou u kiezen voor SchoolWorks?

  • Kleine groepen (maximaal 7 leerlingen)
  • Enthousiaste en deskundige begeleiding
  • Iedere leerling heeft een mentor
  • Regelmatig een rapportage van de voortgang
  • Direct online inzicht in huiswerkplanning en aanwezigheid

Intakegesprek

Voordat de leerling start met de huiswerkbegeleiding, vindt een intakegesprek plaats, waarbij zowel de ouder(s) als de leerling aanwezig zijn. In dit gesprek kunnen we kennismaken, bekijken we waar de belangrijkste problemen liggen en hoe we deze aan kunnen pakken. Ook hierbij geldt: de leerling staat centraal. Het intakegesprek is kosteloos.

De begeleiding

De huiswerkbegeleiding bij SchoolWorks vindt in principe iedere middag plaats van 13.00 tot 18.00 uur (in Sassenheim van maandag t/m donderdag). De leerlingen komen binnen en samen bekijken we de planning voor die dag en de komende dagen. Wat is er aan huiswerk bijgekomen? Welke taken staan er voor vandaag op de planning? Welke vakken hebben prioriteit? Uiteraard wordt er niet alleen gekeken naar de planning voor de korte termijn; voor proefwerken moet bijvoorbeeld al ruim van tevoren gestart worden met leren. Op deze manier leren de leerlingen ook een grotere hoeveelheid werk op te delen in kleine stukjes.

Daarna gaat de leerling zelfstandig aan de slag, waar nodig geholpen door de begeleider. Het gemaakte of geleerde werk wordt regelmatig gecontroleerd en vervolgens ‘afgetekend’. De voortgang wordt nauwkeurig bijgehouden in ons systeem, waarin ook de planning bewaakt wordt.
Als de leerling het huiswerk voor die dag gedaan heeft en er is nog tijd over, kan er worden voorgewerkt of wordt er extra aandacht besteed aan minder sterke vakken.

Persoonlijk contact

Als ouder wordt u altijd door ons persoonlijk op de hoogte gehouden van de voortgang van uw kind. Daarnaast krijgt u ook regelmatig een digitaal overzicht van de resultaten. Uiteraard zijn wij altijd bereikbaar voor vragen.

Bijles

Als een leerling moeite heeft met een specifiek vak, kan het goed zijn om één of meerdere uren per week bijles te volgen voor dit vak. Hierbij geeft de bijlesdocent extra uitleg over een onderwerp en wordt er met de stof geoefend. Het grote voordeel daarvan is dat de bijlesdocent de leerling één op één kan begeleiden.

De bijlessen worden gegeven door begeleiders die in het specifieke schoolvak gespecialiseerd zijn. Voor bijna alle vakken die op de middelbare school gegeven worden, kan SchoolWorks bijlessen verzorgen.

Voor sommige leerlingen kan een combinatie van huiswerkbegeleiding en bijles uitkomst bieden. Op die manier wordt enerzijds geleerd om structuur aan te brengen bij het maken en leren van het huiswerk, en daarnaast krijgt de leerling extra individuele ondersteuning voor minder sterke vakken.

Examentraining

Deze training omvat de maanden april en mei en is een zeer intensieve vorm van huiswerkbegeleiding. In deze periode kan de examenkandidaat vijf dagen per week terecht bij SchoolWorks, van 12.00 tot 18.00 uur. Aan het begin van de training wordt een planning gemaakt voor zowel de voorbereiding op de examens, als voor de examenperiode zelf.

Met een combinatie van gerichte uitleg en het oefenen van de examenstof worden de leerlingen optimaal voorbereid op de centrale examens. Dat gebeurt in een groep van maximaal zes leerlingen. Op die manier kan de examenkandidaat in alle rust toewerken naar de examens.

Er kan gekozen worden voor de volledige periode van twee maanden (april en mei) of alleen de maand april. In de meivakantie gaat de training gewoon door. Kijk hier voor de tarieven.

Interesse in deze training? Stuur dan een e-mail naar examentraining@school-works.nl of bel 06 38 07 95 09.